Оглас – 03.03.2016

 

  1. Се издава деловен простор од 13,70 м2 во централен Маас пазар.
  2. Се издава деловен простор од 8 м2 во централен Маас пазар.
  3. Се издава деловен простор од 15 м2 во централен Маас пазар.
  4. Се издава деловен простор од 31,50 м2 во централен Маас пазар.

 

       Заинтересираните субјекти да поднесат понуда за закуп во ЈП Пазари Битола, на улица Коле Неделковски бр.1 . Почетната цена е 12.78 евра во денарска противредност плус ддв месечно по метар квадратен.

Оглас 18.12.2015

       ЈП Пазари Битола издава деловен простор од 316 м2 на улица Пецо Божиновски бр.3 , по почетна цена од 45 000 денари.

      Заинтересираните понудувачи потребно е да достават понуда која ќе го содржи понудениот износ на надоместок по основ на закупнина и Решение од Централен регистар за регистрација на дејност.

 

     Понудите да се достават до ЈП Пазари Битола, на адреса Коле Неделковски бр 1,  во затворен плик со ознака „не отворај„.

     Огласот трае до 25.12.2015 година до 15 h.

Огласи 01.10.2015

 

 

  Оглас 1
ЈП "Пазари"- Битола издава деловен простор од 16 м2 во централниот градски пазар. Почетната цена изнесува 12 500 денари. За повеќе информации ве молиме да се обратите во ЈП "Пазари"- Битола.

prostor 2

Огласи 02.09.2015

 
Оглас број 1
Се издава деловен простор од 18м2 во централен градски пазар.
 
Оглас број 2
Се издаваат тезги под закуп во централниот градски пазар и во новиот/реонски пазат на улица В. Карангелевски бб. Тезгите се со долзжина од 2 или 3 метри. Цената изнесува 5 300 денари месечна закупнина.
 
Оглас број 3
Се издава под закуп деловен простор од 25м2 во централен градски пазар.
 
 
 
 
FACEBOOK
FACEBOOK